Tips & tricks

Vi har samlet en masse værktøjer og arbejdsmetoder, som kan bruges i forbindelse med udpegning af de verdensmål, som passer bedst til din virksomhed. Der er også værktøjer til idéudvikling og implementering af de verdensmål, I har valgt.

Har du brug for support til at komme i gang, kan du kontakte:
Sorø Erhverv på tlf. 5787 6035 eller mail erhvervs@soroe.dk

VERDENSMÅLSBINGO

Verdensmåls Bingo bruges til udvælgelse af det eller de verdensmål, som I vil arbejde med. Metoden bruges til at få et overblik over de ting, som virksomheden allerede gør og som har relation til et verdensmål.

[ Læs mere...]

STIL ÅBNE SPØRGSMÅL -OG FÅ HURTIGE SVAR

Metoden er velegnet til at få en masse hurtige meninger og input omkring et bestemt emne. Svarene giver et pejlemærke for, hvad fx kunderne tænker omkring de emner, I spørger om.

[ Læs mere...]

BEGRÆNSEDE RESSOURCER

I rigtig mange udviklingsforløb tager deltagerne udgangspunkt i, at der er uanede ressourcer. Vi har jo besluttet, at vi gerne vil det her! Så koster det jo dét, det koster!

[ Læs mere...]

MIND MAPPING

Mindmaps kan bruges til afdækning af et tema og til udvikling af idéer og forslag. Formålet er at få input og tanker om et emne ned på papir, og at visualisere relationerne imellem dem.

[ Læs mere...]

5 STEPS PÅ VEJ MOD VERDENSMÅLET

Ved igangsætning af nye projekter og indsatser, er det vigtigt at give sig selv mulighed for at stoppe op undervejs og se om idéen holder.

[ Læs mere...]

BRAIN WRITING 3 TIMES 5

Brain Writing bruges til afdække idéer og forslag til løsning af en udfordring. Formålet er at få alle deltageres input og tanker om et emne ned på papir.

[ Læs mere...]

PESTEL

PESTEL er en model, som bruges til at danne sig et hurtigt overblik over de forhold, som påvirker virksomheden. PESTEL står for Political, Economic, Social, Technological, Environmental og Legal.

[ Læs mere...]

DARTSKIVEN

Dartskiven bruges til at prioritere de initiativer, en gruppe er kommet frem til gennem fx brainstorming-øvelsen eller en anden idégenereringsmetode.

[ Læs mere...]

KUNDE OPLEVELSER

Modellen bruges til at få en idé om, hvad I forventer, kunderne vil sige til jeres idéer. I kan efterfølgende bruge den som udgangspunkt for en test blandt kunder.

[ Læs mere...]

FRA MÅL TIL DELMÅL

[ Læs mere...]

MATRIX

Prioriteringsmatrixen bruges til at prioritere de initiativer, en gruppe er kommet frem til gennem fx brainstorming-øvelsen eller en anden idégenereringsmetode.

[ Læs mere...]

MIND STAFET

Del din idé eller udfordring med andre og få deres gode input. En idé kan være fantastisk fra start. Nogle gange har idéen alligevel brug for lidt hjælp.

[ Læs mere...]

TJEK DIT MÅL OG DINE HANDLINGER

I kommunikationen omkring arbejdet med virksomhedens verdensmål, er det vigtigt at kunne forklare både hvad det er man vil opnå ved at arbejde med verdensmålet, og hvad man vil undgå eller væk fra ved at arbejde med målet.

[ Læs mere...]

CAFE CRAWL

Cafe Crawl er velegnet, når der er mange deltagere og man skal sikre, at alle kommer til orde. Metoden bruges til at drøfte flere temaer og til udvikling af idéer og forslag.

[ Læs mere...]

SWOT

SWOT er et opsummeringsværktøj, som giver et overblik over virksomheds stærke sider og dens svage sider samt dens muligheder og trusler.

[ Læs mere...]

FORTÆL OM JERES VERDENSMÅL

Fortæl om jeres bidrag og arbejde med verdensmålene, således at jeres kunder og samarbejdspartnere får indblik i jeres indsats.

[ Læs mere...]

BUSINESS CANVAS

Business Model Canvas er en metode til at beskrive og udvikle en forretningsmodel for en virksomhed eller et projekt.

[ Læs mere...]

SÅDAN BLIVER DU FAIRTRADE-CERTIFICERET

Du kan få et Fairtrade-mærke på dit produkt på forskellige måder, alt afhængigt af din virksomheds rolle i leverandørkæden.

[ Læs mere...]

VIDEO – ET STÆRKT VÆRKTØJ

Video er et af de allermest eftertragtede medier. Hvad enten du vil reklamere for dit produkt eller service, eksponere dig selv som ekspert indenfor dit fagområde, komme med en uddybende guide til dine kunder eller noget helt fjerde.

[ Læs mere...]

Vælg og klik på verdensmålSorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Cookiepolitik