ESG4business

Kunder og lovgivning kræver, at du kan dokumentere ESG og bæredygtighed!

ESG er at kunne dokumentere og opgøre din virksomheds indsats inden for bæredygtighed. ESG står for Environment (miljø), Social og Governance (ledelse).

Vi er specialister i at implementere og dokumentere bæredygtighed i alle virksomhedsstørrelser.

Vi kan hjælpe dig, når du er:

Omfattet af lovgivningskrav

Skal indsamle data

Møder krav fra kunder

Vil bæredygtighedscertificeres

Hvem er ESG4business?
Hos ESG4business har vi har flere års erfaring med virksomhedsrådgivning inden for ESG og bæredygtighed til både små og store virksomheder. Med en B Corp-certificering får du en ekstern blåstempling af, at hele din virksomhed er bæredygtig – og du får dokumentation, du kan bruge over for kunder, leverandører og lokalsamfund, så du sikrer dig mod greenwashing.


Referencer

OKNygaard, Malmos og Grøn Vækst

De tre virksomheder som alle er en del af anlægsgartnerkoncernen idverde er blevet bæredygtighedscertificeret efter den højeste standard, B Corp. Det betyder, at de arbejder for samfundets, miljøets, vores medarbejderes og lokalsamfundets bedste – og kan dokumentere det.

OKNygaard blev den første anlægsgartner i Europa som blev B Corp-certificering – ESG4business stor for hele certificeringsprocessen. Med certificeringen i hus sættes der streg under deres commitment til samfundet og ikke mindst miljøet. OKNyggard bruger hver dag deres faglige viden til at skabe bedre vilkår for biodiversiteten og klimaet, der er under stærkt pres – samtidig med at de sikrer gode vilkår for deres medarbejdere og vækst i lokalsamfundet. Hos idverde mener de nemlig, at forretning og bæredygtighed går hånd i hånd.

Web: https://idverde.dk

Næste

Som et led i at styrke og fremtidssikre sin grønne profil ønskede Næste en B Corp-certificering. B Corp-certificeringen understøtter ligeledes deres mål om en grønnere byggebranche og cirkulær økonomi, ligesom den går i spænd med deres sociale profil.

ESG4business har understøttet hele certificeringsprocessen, særligt grundet vores specialisering i B Corp-certificering af bygge- og anlægsvirksomheder. Næste er nu den første danske B Corp-certificerede virksomhed inden for byggeri, har ESG-rapport er opfylde alle krav fra lovgivning og kunder. Minimumsscoren for at blive en B Corp er 80 point – Næstes score ligger på 101.2.

Vi har gennem tæt samarbejde bistået helt fra den spæde start til opnået certifikat, hvilket indebærer indsamling af data og dokumentation til besvarelse af de flere hundrede spørgsmål fra B Corp, udarbejdelse af strategier, politikker og procedurer, dialog med B Corp samt auditering, der er sidste led for at opnå ekstern blåstempling af virksomhedens bæredygtighed

Web: https://www.naeste.dk/


< TILBAGE

VIRKSOMHED

ESG4business

CVR: 4247 3251
Knudstrupvej 3, 4180 Sorø
Tlf: 53538118
Email: mail@esg4business.co
Web: https://www.ESG4business.co
Rådgiveransvarsforsikringsselskab: TopDanmark Erhverv

KONTAKTPERSON

Michael von Bülow

Tlf: 53538118
Email: michael@esg4business.co

Michael von Bülow