Aliscon ApS

Aliscon tilbyder skræddersyede ESG-forløb til SMV’er. Her tilbyder vi både konsulentydelser såsom rådgivning, workshops, oplæg og praktisk hjælp inden for ESG.

Vores mål er at skabe real værdi hos kunden, hvorfor vi tager udgangspunkt i kundens aktuelle ESG-behov, drift og fremadrettede ambitionsniveau.

Igennem vores samarbejde med lokale erhvervshuse, revisorer, bogholdere og store, anerkendte softwareudbydere som Rambøll, sikrer vi specialiseret ESG-compliance på et lavpraktisk og anvendelsesorienteret niveau.

Vores ESG-services tilbyder hjælp til alle dele af ESG-processen, hvad end det omhandler målrettet kompetenceløft til nøglemedarbejdere, klimaregnskab, værdikædearbejde, dobbelt væsentlighedsanalyse, SMV-ESG-rapportering, optimering eller etablering af nye, interne ESG-processer, intern eller ekstern ESG-kommunikation eller strategisk arbejde med kundens forretningsmodel.

Alle vores services tilbydes i to versioner; en ’gør-det-selv’- og en ’hold-i-hånden’-version. Herigennem får kunden mulighed for at definere, hvor meget de selv ønsker at være en del af arbejdet med ESG.


Referencer

Edelslundhus

Kunden har fået et skræddersyet forløb bestående af henholdsvis 1til1 strategisk rådgivning, workshops, løbende sparring og praktisk hjælp til ESG-opgaver.

Her har kunden blandt andet fået rådgivning ift. SMV-ESG-rapportering. Gennem en facilitering og databearbejdelse af en dobbelt væsentlighedsworkshop har Aliscon bidraget til, at kunden lever op til metodiske krav til ESG-rapportering.

Aliscon har desuden hjulpet kunden med strategisk brug af ESG til udvikling og styrkelse af kundens forretningsmodel og fremadrettede arbejde.

Web: https://www.edelslundhus.dk/

Dansk Psykoterapeut Forening

Aliscon var her faglig ansvarlig for indholdet i et webinar om mental sundhed og trivsel i et ESG-perspektiv. Målgruppen var et netværk af erhvervspsykoterapeuter. Formålet med webinaret var at klæde erhvervspsykoterapeuterne på til, at de fremadrettet kunne forstå sammenhængen mellem deres arbejde og CSRD.

Webinaret gav henholdsvis et kompetenceløft inden for lovgivning, processer og krav knyttet til virksomhedernes arbejde med ESG. Derudover bidrog webinaret med nye perspektiver på kursisternes nuværende arbejde og bidrag til virksomheder og samfundet.

Webinaret gav kursisterne konkret og praksisnær rådgivning, som muliggjorde, at de fremadrettet kunne benytte ESG til at fremme deres professionelle virke.

Web: https://psykoterapeutforeningen.dk/


< TILBAGE

VIRKSOMHED

Aliscon ApS

CVR: 42 49 48 87
Hareskovvej 13, 4400, Kalundborg
Tlf: 40 21 34 57
Email: info@aliscon.com
Web: https://aliscon.com/esg-services/
Rådgiveransvarsforsikringsselskab: If forsikring

KONTAKTPERSON

Louise Würtz Munch

Tlf: 42 92 99 80
Email: lowm@aliscon.com

Louise Würtz Munch