Presset skrald sænker presset på miljøet

Hos Varig Teknik og Miljø A/S mener man, at innovation inden for miljø, klima og bæredygtighed er vigtigt for din, min og klodens fremtid. Virksomheden skaber smartere affaldsløsninger til en bæredygtig verden – og sikrer den optimale rejse, når samfundets affald skal fra bord til jord.

Presset skrald sænker presset på miljøet

Varig Teknik og Miljø A/S skaber smartere affaldsløsninger til en bæredygtig verden.

Tekst: Pipaluk Balslev
Foto: Jakob Vind

Plastik, pap, glas, metal. Før i tiden landede det hele i samme rum i skraldebilen. Bilen læssede det af på forbrændingen, hvor det hele gik op i røg. Men over de seneste ti år har genanvendelsen af værdifulde materialer som metal og plastik fyldt mere og mere. Fra udgangen af 2022 skal borgere i alle landets kommuner sortere deres affald i ti kategorier.

Mange af materialerne kan genanvendes, hvis de bliver sorteret korrekt. Det bliver de på store sorteringsanlæg i ind- og udland. Mængderne af affald, der skal transporteres til sorteringsanlæggene, er enorme. Derfor er det vigtigt, at affaldet bliver komprimeret så meget som muligt, så man mindsker kørslen og dermed CO2-aftrykket.

På parkeringspladsen hos Varig Teknik og Miljø A/S i Sorø står containerne på rad og række. Blå, røde, grønne og en enkelt gul. Virksomheden har specialiseret sig i optimering af affaldslogistik. Den leverer affaldssystemer til det offentlige og private virksomheder, og har altid arbejdet på at gøre håndteringen af affaldet smartere.

Affaldssystemerne har en container til hver type affald. Efterhånden som containerne bliver fyldt, bliver affaldet presset hårdt sammen, så containeren kan indeholde langt mere affald. ”En container kan indeholde næsten 10-20 gange så meget pap, hvis det bliver presset sammen, som hvis det lå løst,” fortæller direktør for Varig Teknik og Miljø A/S, Preben From Hansen.

El erstatter diesel

Virksomheden ser hele tiden på, hvordan den kan energioptimere. I stedet for en at have en gummiged eller rendegraver til at presse affaldet sammen, rulles affaldet nede i containeren med en rullekomprimator, som man ofte ser på genbrugspladser. ”Den eldrevne rullekomprimator bruger maksimum to kilowatt på at presse et ton affald. Det er langt mere miljøvenligt end en rendegraver, som bruger en masse diesel på at køre rundt,” fortæller Preben From Hansen.

Virksomheden optimerer også på kørslen, når affaldssystemerne skal serviceres et par gange om året. Servicebilerne sørger for at have reservedele med, så de kun skal køre en gang til kunden. Planen er med tiden at gå over til elbiler. Men endnu findes der ikke biler med plads til værktøj og reservedele, som samtidig kan køre fra Læsø til Åbenrå, hvilket er nogle af de steder, Varig Teknik og Miljø A/S har kunder. ”Vi sætter el-standere op på parkeringspladsen. For det bliver vores nye hverdag, hvis ikke det bliver brint. Vi er nødt til at være med til at sætte dagsordenen,” siger direktøren.

Hos Varig Teknik og Miljø A/S mener man, at innovation inden for miljø, klima og bæredygtighed er vigtigt for din, min og klodens fremtid. Virksomheden skaber smartere affaldsløsninger til en bæredygtig verden – og sikrer den optimale rejse, når samfundets affald skal fra bord til jord.


< TILBAGE

KAN VI HJÆLPE

Ditte Pi Christensen

Ditte Pi Christensen

Erhvervskonsulent, Sorø Erhverv

 

Tlf: 21 55 18 43
Email: dpc@soroe.dk