Grøn omstilling under kærlig og kritisk behandling

Grøn omstilling under kærlig og kritisk behandling

Onsdag den 20. marts lagde Kragerup Gods historiske rammer til en dag i den grønne fremtids tegn. Under temaet ’fra ord til handling’ bød dagen på inspiration til, hvordan man som virksomhed kan få sat skub i den grønne omstilling; bl.a. med oplæg om Kragerup Gods’ mange klimaprojekter og klimadebattør Anders Morgenthalers syn på klima som forretningsmulighed.

”Hvad skal vi sige til vores børn”. Sådan stod der på et af Anders Morgenthalers slides, da Sorø Erhverv og Kalundborgegnens Erhvervsråd afholdt seminar på Kragerup Gods om bæredygtighed, grøn omstilling og rapportering. “Fra ord til handling – Vi sætter strøm til den grønne omstilling” var temaet, og på gæstelisten var de to kommuners erhvervsliv.

Der var både masser af praktisk erfaring, store ambitioner og en kærlig – men også kritisk – opsang på programmet. ’Fra ord til handling’ var dagens tema, og dagen bød på flere indlæg og mulighed for at besøge en række ’grønne’ inspirationsstande. Alt sammen med henblik på at styrke de lokale erhvervsliv til at imødekomme de krav, de møder fra kunder og lovgivning.

”Målet med i dag er at stille sparring og rådgivning til rådighed, så det lokale erhvervsliv kan hente inspiration til, hvordan de bidrager til grøn omstilling og bæredygtighed og får dokumenteret og rapporteret indsatser og kommende initiativer. Det kan være en udfordring at vide, hvor man skal starte og slutte, og derfor håber vi, at mange har fået ny viden med hjem,” siger Laila Carlsen, erhvervschef i Sorø Erhverv.

Godsforvalter Olav Ditlevsen gav indblik i Kragerup Gods’ arbejde med grøn omstilling. De er vel, hvad man på nydansk kan kalde firstmover med vindmølleprojekter, at omdanne energi til brint og etablering af solcellepark. Ligeledes udarbejder de CO2-regnskaber for at dokumentere overfor kunder og investorer. Men det handler også om at tænke miljø ind i selve hotel- og restaurantdriften, bl.a. ved fokus på årstidsbestemte, lokale råvarer.

Skud og vildskud
Olav Ditlevsen overdrog talerstolen til tegner og filminstruktør Anders Morgenthaler, der de senere år især har gjort sig bemærket som en markant stemme i klimadebatten. Heller ikke i dag holdt han sig tilbage. Han tog tilhørerne igennem sin egen rejse – der netop tog sin begyndelse i at rejse. Som en del af sit arbejde fløj han mellem Danmark og Hollywood og begyndte på rejserne at interessere sig for klima og læste FN-rapporter – og spurgte sig selv, hvad hans børn mon ville sige til ham. I første omgang omstillede han egne vaner og begyndte at markere sig aktivistisk.

”Men det var ikke nok. Det rykker jo ikke for alvor noget, at jeg lever anderledes. Derfor begyndte jeg at investere i projekter. Noget er gået galt, andet er gået godt. Jeg har lært, at det tager tid, og det er i fællesskabet, vi kan gøre en forskel. Selvfølgelig kan vi nå at redde verden, men vi skal alle med,” sagde Anders Morgenthaler.

Vi skal i gang
Netop sidstnævnte pointe om at alle skal deltage var ideen bag inspirationsstandene. Sorø Erhverv og Kalundborgegnens Erhvervsråd havde inviteret en række rådgivere og virksomheder inden for mange forskellige brancher , og de stod klar med sparring og tips til, hvordan virksomheder begynder deres bæredygtighedsrejse. En opgave som for nogle kan virke både fjern og uoverskuelig, men som med fremtidens krav til bl.a. CO2-regnskaber og ESG-rapportering er bydende nødvendig.

Efter dagen er Laila Carlsen forhåbningsfuld om, at virksomheder i Sorø Kommune har fået gode input til, hvor de kan tage fat, men lægger også vægt på, at Sorø Erhverv fortsat vil give inspiration til den grønne omstilling:

”Vi fortsætter vores arbejde for at inspirere og udvikle den grønne omstilling hos lokale virksomheder. Sorø Erhvervs Bæredygtighedspanel inviterer bl.a. til temamøde om energioptimering og CO2-reduktion d. 16. april hos Hørkram – vi glæder os til at se rigtig mange.”


< TILBAGE

KAN VI HJÆLPE

Ditte Pi Christensen

Ditte Pi Christensen

Erhvervskonsulent, Sorø Erhverv

 

Tlf: 21 55 18 43
Email: dpc@soroe.dk