Hvad er ESG?

ESG står for Environment, Social og Governance, og dækker over hhv. miljø og klima, sociale forhold samt virksomhedsadfærd. ESG er en måde at strukturere arbejdet med bæredygtighed på, som bliver mere og mere udbredt både i danske og udenlandske virksomheder.

EU har vedtaget nye krav til virksomheders bæredygtighedsrapportering. Lovgivningen hedder CSRD, og den indføres over de kommende år. Et af hovedelementerne i lovgivningen er, at de største virksomheder skal rapportere efter en række emnespecifikke standarder, der kan ligge indenfor E, S og G.

< TILBAGE


KAN VI HJÆLPE

Niklas Pandell

Niklas Pandell

Bæredygtighedsguide og erhvervskonsulent

 

Mobil: 21 82 13 47
Email: nipa@soroe.dk