< TILBAGE

Governance

Der skal være orden i penalhuset, så enkelt kan det siges.

I disse år indfører EU en række love, der på forskellig vis forpligter virksomheder til bæredygtig omstilling. Lovforslagene indebærer bl.a., at virksomheder i højere grad skal kunne dokumentere og opgøre deres bæredygtige indsatser inden for ESG.

Selvom din virksomhed ikke bliver direkte omfattet af nye lovkrav, vil du i stigende grad kunne opleve, at fx kunder og investorer har brug for dokumentation for dine produkters eller din virksomheds bæredygtighed.

Et Code og Conduct som beskriver din forretningsetik er et stort skridt på vejen. Hvordan forholder din virksomhed sig til fx.: bestikkelse, svindel, prisfixing, whistleblower muligheder, kunders klage adgang, mv.

Det er derfor en god idé, at du allerede nu samler dine retningslinjer – også de uskrevne – så du har et “sæt” politiker som beskriver hvordan din virksomhed arbejder, så du er på forkant med kravene.


Forhold inden for virksomhedsadfærd, fx, virksomhedskultur, beskyttelse af whistleblowere, antikorruption eller politisk engagement.KAN VI HJÆLPE

Niklas Pandell

Niklas Pandell

Bæredygtighedsguide og erhvervskonsulent

 

Mobil: 21 82 13 47
Email: nipa@soroe.dk