< TILBAGE

13: KLIMAINDSATS

13: KLIMAINDSATS

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Klimaforandringerne har dramatiske og alvorlige humanitære og økonomiske konsekvenser. Den globale opvarmning medfører irreversible ændringer i vores klima, som er en trussel mod økosystemer på land og i vand over hele verden.

 

13.1
Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande.

13.2
Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning.

13.3
Forbedre undervisning, viden, og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at  modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer.

13.a
Indfri de udviklede landes forpligtelse, som underskrivere af FN’s Rammekonvention om Klimaændringer, til målet om i fællesskab at mobilisere 100 mia. USD årligt inden 2020 fra alle kilder, for at imødekomme udviklingslandenes behov for meningsfulde modvirkningstiltag og gennemskuelighed ved gennemførelse og fuld igangsættelse af Den Grønne Klimafond via dens kapitalgrundlag snarest muligt.

13.b
Fremme mekanismer, der kan øge kapaciteten til effektiv planlægning og forvaltning, som relaterer sig til klimaændringer i de mindst udviklede lande og små østater, og med fokus på kvinder, de unge samt lokale og marginaliserede samfund.


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål