< TILBAGE

10: MINDRE ULIGHED

10: MINDRE ULIGHED

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande. Den økonomiske vækst fordeles ikke ligeligt mellem lande og befolkningsgrupper. Ulighed skaber ubalancer og risici for sociale spændinger og konflikter.

 

10.1
Inden 2030 skal der opnås og fastholdes en indkomststigning for de nederste 40% af befolkningen, der er højere end landsgennemsnittet.

10.2
Inden 2030 social, økonomisk og politisk inddragelse af alle styrkes og fremmes, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status.

10.3
Der skal sikres lige muligheder og samfundsforårsaget uligheder skal reduceres, bl.a. ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke, og ved at fremme hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at imødegå dette.

10.4
Der skal vedtages politikker, især finans-, løn og socialpolitik, og gradvist opnås større lighed.

10.5
Regulering og overvågning af de globale finansielle markeder og institutioner skal forbedres, og implementering af disse regulativer skal styrkes.

10.6
Udviklingslandene skal sikres øget repræsentation og stemme i beslutningstagning i de internationale økonomiske og finansielle institutioner med henblik på at opnå mere effektive, troværdige, ansvarlige og legitime institutioner.

10.7
Facilitere en velordnet, sikker, regelmæssig og ansvarlige migration og mobilitet af mennesker, bl.a. ved at  gennemføre planlagte og velforvaltet migrationspolitikker.

10.a
Implementering af princippet om særlig og differentieret hensyn til udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationen WTO-aftalerne.

10.b
Der skal opmuntres til at give officiel udviklingsbistand og finansielle tilførsler, herunder direkte udenlandske investeringer, til lande, hvor behovet er størst, og især til de mindst udviklede lande, de afrikanske lande, udviklingslande uden adgang til havet, små udviklings-østater. Bidrag og investeringer skal gives i overensstemmelse med udviklingslandenes nationale planer og programmer.

10.c
Inden 2030 skal omkostninger i forbindelse migranters pengeoverførsler reduceres til mindre end 3%, og overførselsveje med omkostninger over 5% skal elimineres.


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål