< TILBAGE

FNs VERDENSMÅL

FNs VERDENSMÅL

VI RYKKER PÅ MÅLENE!

 

FN’s verdensmål handler om en nødvendig global omstilling, som alle – både erhvervsliv, kommuner og borgere – bør tage alvorligt.

”Men de handler jo om alt!?”
Det er en reaktion, man ofte møder, når FN’sverdensmål kommer på dagsordenen. For ja, med målsætninger, der spænder fra drikkevandsbeskyttelse til pigers skolegang og fra teknologiudvikling til bekæmpelse af sult i verdens fattigste lande, så handler verdensmålene faktisk om … alt.

Med 17 mål og ikke færre end 169 delmål, er der nok at tage fat på. Den opgave kan ingen klare alene. Og pointen er netop, at det skal vi heller ikke.

Verdensmålene er en opgave, som skal løses i et globalt fællesskab, hvor alle rige såvel som fattige lande, erhvervsliv, myndigheder og borgere bidrager med, hvad vi kan. Fordi det er nødvendigt.

På FN-topmødet i New York den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere en ambitiøs udviklingsdagsorden, der frem til 2030 skal bane vej mod en mere lige og bæredygtig verden for hele klodens befolkning.

Udviklingsplanen er et resultat af tre års diplomatisk arbejde, som startede ved Rio+20 topmødet i 2012, og planen betragtes som den mest ambitiøse plan nogensinde. Danmark var med fra starten, og regeringens handleplan fra 2017 sætter rammen for det danske engagement i verdensmålene.

Verdensmålene balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling, nemlig: økonomisk, social og miljømæssig.

I Sorø Kommune og Sorø Erhverv tror vi på, at fremtidens løsninger skal skabes i tværfaglige samarbejder og i samspil med borgere, virksomheder, foreninger, lokalråd og andre gode kræfter.

Sorø Erhverv har som mål, at 700 virksomheder har adopteret mindst ét verdensmål inden udgangen af 2021.

 

”Set i et virksomhedsperspektiv kan man se, at markederne rykker sig hurtigt og kraftfuldt. Ikke kun i forhold til den teknologiske udvikling, men også i forhold til efterspørgslen efter bæredygtige produkter og løsninger. Kapitalen flytter sig i retning af det bæredygtige. Hvis man som virksomhed vil være fremsynet, så skal man se på, hvor markedet og finansieringen bevæger sig hen,”
/ Gert Jørgensen, Borgmester Sorø Kommune.

”Jeg mener, at bæredygtighed og ressourceoptimering er noget, man som virkomhed er nødt til at have med i sin strategi. Der er ikke udsigt til, at skatter og afgifter på ressourcer bliver lavere. Tværtimod. En ressource som vand bliver ikke ved med at være rigelig, så allerede i dag bør man fokusere på at optimere sit forbrug,”
/ Laila B. Carlsen, Erhvervschef Sorø Erhverv.


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål