< TILBAGE

7: BÆREDYGTIG ENERGI

7: BÆREDYGTIG ENERGI

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Med befolkningstilvæksten stiger behovet for energi, som sætter vores økosystemer under pres. Brug af fossile brændstoffer vil øge klimaforandringerne, hvorfor der er brug for bæredygtige energikilder.

 

7.1
Inden 2030 skal alle sikres adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.

7.2
Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

7.3
Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

7.a
Inden 2030 skal det internationale samarbejde udvides for at lette adgang til forskning i ren energi og teknologi, herunder vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret og renere teknologi indenfor fossile brændstoffer, og for at fremme investeringer i energiinfrastruktur og ren energiteknologi.

7.b
Inden 2030 skal infrastrukturen udvides og teknologien opgraderes til at kunne leverere moderne og bæredygtige energiforsyning til alle i udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, udviklingslande bestående af små øer og udviklingslande uden adgang til havet, i overensstemmelse med deres respektive støtteprogrammer.


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål