< TILBAGE

5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder. Kvinder og piger diskrimineres fortsat i stor stil, særligt i udviklingslande. Det udgør ikke alene en krænkelse af menneskerettigheder, det hæmmer også økonomisk vækst.

 

5.1
Stop alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt.

5.2
Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal elimineres, herunder menneskehandel og seksuel og andre former for udnyttelse.

5.3
Alle skadelige skikke som børneægteskaber,  tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber samt omskæring af piger skal elimineres.

5.4
Ulønnet omsorg og husarbejde skal anerkendes og værdisættes gennem tilgængelighed af offentlige serviceydelser, infrastruktur og politikker for social beskyttelse samt ved at fremme delt ansvar i hjemmet og i forhold til familien, som nationalt passende.

5.5
Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer af beslutningstagning inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

5.6
Der skal sikres universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder i overensstemmelse med handlingsprogrammet fra den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling og Beijing-handlingsplanen samt slutdokumenterne fra deres opfølgningskonferencer.

5.a
Der skal gennemføres reformer for at give kvinder lige rettigheder til økonomiske ressourcer samt adgang til ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, finansielle tjenester, arv og naturressourcer, i henhold til nationale love.

5.b
Øge brug af teknologi, som hjælpemiddel, især informations- og kommunikationsteknologi, for at fremme kvinders rettigheder og muligheder.

5.c
Fornuftige politikker og lovgivning, der kan håndhæves, og som fremmer ligestilling mellem kønnene og styrker alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder på alle niveauer, skal vedtages og styrkes.


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål